Basın Kiti
AMAÇ

İSKİD'in amacı, iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı tüm üyeleri arasında işbirliği sağlamak, üyelerinin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları yapmak, Türk klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak, ve ülkenin çeşitli ısıtma, soğutma klima ihtiyaçlarının karşılanması için çevre korumasına ve ülke ekonomisine dikkat ederek gereken çalışmaları yapmaktır.

 

VİZYON


İSKİD yeni yönetimi 2 yıllık süre için vizyonunu “Sektörümüzü toplumun yaşam kalitesini artıran çalışmalarında, çevreyi gözeten, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi nitelikleriyle yurtiçi ve yurtdışında saygın ve öncü bir konuma taşımak” olarak belirlemiştir.

Bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için

·         Sektörümüzün araştırma-geliştirme altyapısının ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Sektörümüze uygun kalifiye iş gücü yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,

·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yüksek verimli ürünlerin, yenilikçi teknolojiler ile uygulamaların teşvik edilmesi,

·         Ulusal ve uluslararası medyada etkinliğimizin arttırılması,

·      Yönetmelik ve standartların takibi, güncellenmesi, gereğinde şartname oluşturma ve piyasa gözetimimizin etkinleştirilmesi ile haksız rekabeti önleyerek güvenilir sektör imajımız yükseltilmesi,

·         Sanayi-Devlet ilişkilerinin güçlendirilmesi,

·         Kaliteli Türk malı imajının uluslararası pazarlarda tanıtılması ve saygınlığının arttırılması,

·         Uluslararası kurumlarla işbirliklerinin arttırılması ana başlıkları temel odak noktalarımız olacaktır.

          ana başlıkları temel odak noktalarımız olacaktır.


TARİHÇE
 

İSKİD, 1991 yılında klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerinin katkılarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında kurulmuştur. 10 yıl boyunca "Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - ISKİD" adıyla çalışan dernek, Ocak 2004 Genel Kurulunda adını "İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - İSKİD" olarak değiştirmiştir.

Derneğin amacı iklimlendirme ve soğutma cihazları imalatı ve temsilciliği konusunda çalışan üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak; üyelerin mali, hukuki, idari, teknolojik, imalatla, ithalatla ve ihracatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak; sektörde oluşabilecek haksız rekabet ve Türkiye’ye zarar verebilecek uygulamalara karşı önlemler alınmasını sağlamak; klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını yurt içinde ve yurt dışında korumak; Türkiye’de iklimlendirme, soğutma, klima pazarını geliştirmek; çevre korumasına da dikkat ederek en ileri seviyeye çıkartmaktır.

Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörü halen hızla gelişmektedir. İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olmasını sağlamak için mevcuttur. İSKİD üyesi şahıslar sektör içerisinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileridir. Bir veya iki temsilci ile Üye olmak isteyen firmalar için klima cihazları, soğutma cihazları ve bunların bazı komponentlerinin en az birini yurt içinde imal etmek veya Türkiye temsilcisi olmak esastır.

İSKİD üyelerinin temsil ettiği şirketlerin sayısı Mayıs 2014’de 96'ya ulaşmıştır. Bu firmalar çoğu ürün için Türkiye pazarının %80 ila 90’ını temsil etmektedir.


ÇALIŞMALAR


İSKİD’in yukarıda belirtilen amaçlara yönelik yaptığı çalışmalardan ve üyelerine sağladığı faydalardan bazıları şunlardır:


-     İSKİD, iklimlendirme, soğutma ve klima sektörünün büyük bir oranını tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır.


-     Klima ve soğutma sektörünün, ürün imalat-ithalat-satış ve ihracat bazında, yıllık istatistikleri 1994 yılından beri aralıksız hazırlanarak, sektörün boyutları somut olarak ortaya çıkarılmış,sektörde stratejik hedef belirlenmesinde kullanılabilecek önemli bir kaynak sağlanmıştır.


-     Klima ihtisas fuarlarının tüketici ve firmalar için en verimli hale getirilmesi için, ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmış ve sonuçlar alınmıştır. Günümüzde Sektörün dört Derneğinin ve vakfının desteklediği tek fuar, iki yılda bir İstanbul’da yapılan ISK-SODEKS Fuarıdır. Destekleyen derneklerin üyesi olmak firmalara fayda sağladığı gibi, sivil toplum örgütlerinin bu başarılı işbirliği neticesinde fuar da dünya çapında büyüklüğe, kapsama ve tanınırlığa ulaşmıştır.


-     Uluslararası EUROVENT (Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı Üreticileri) Derneği’ne üyelik ile klima sektöründe Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Bu dernek ile ilişkiler sayesinde üye firmalara doğrudan kaynaktan gelen önemli bir bilgi akışı sağlanmıştır. Avrupa çapında toplantılara Türk temsilcilerin katılması sağlandığı gibi, EUROVENT’in 2000 ve 2009 Genel Kurul’ları ile ICARMA 2000 yılı toplantısının Türkiye’de yapılmış olması ile de ulusal sektörümüzü ve ülkemizi tanıtma imkanı bulunmuştur.
Avrupa Birliğinde sektörümüz ile ilgili standart, kanun, yönetmelik vb dokümanların hazırlanmasında en etkin kurum Eurovent’tir. Bu çalışmalar ışığında İSKİD YK Başkan Yardımcısı Sn. Naci Şahin Eurovent Yönetim Kurulun’da üye olarak seçilmiştir.Üyelerimiz bu konularda faaliyet gösteren çalışma gruplarına (Working Group) katılma hakkına sahiptir. Bir gruba katılmasa da isteyen üyelerimiz ilgilendikleri grupların faaliyetlerini ilk ağızdan öğrenebilmektedir. Toplam 15 gruba örnek olarak Fan-Coil, AHU, Chiller, klima, fan, soğutma kuleleri grupları verilebilir. Bu gruplar, konularında AB Norm ve yönetmeliklerinin çıkarılmasında en büyük paya sahip olan organlardır. Gruplar ayrıca, Eurovent Sertifikasyon Şirketinin belgelendirme prosedürlerini belirlemektedir. İSKİD, bu çalışmaları takip etmek ve katılmak için Ayna Komiteler kurmuştur.Eurovent sertifikasyon şirketi ile işbirliği çerçevesinde sertifikasyon tanıtımı için ortak faaliyetlerde bulunulmaktadır.
İSKİD’in uluslar arası IIR – International Institute of Refrigeration üyeliği de 2009 yılında başlamış üyeliğin devlet nezdinde yapılması gerekliliğinden dolayı 2011 yılı itibariyle İSKİD üyeliği TÜBİTAK’a devr edilmiştir.


-     2003 yılı başında kurulmuş olan İSKİD 'Dış Satım Komisyonu – DSK', üye firmaların ve sektörün mevcut kalite ve kapasitesini ihracata yöneltebilmeleri için çalışmaktadır. Komisyon 'Dış Ticaret Teşvikleri' konulu seminerler düzenlemiştir. Anketlerle belirlenen hedef ülkelerin pazarını ve ithalat prosedürlerini araştırmak, hedef ülkelerde basın ve fuarlar yolu ile Türkiye ve Türk soğutma ve klima mamullerini tanıtmak ve imajını yükseltmek, ve önemli yurtdışı fuarlara ile sektörün firmalarının mümkünse Milli Katılım dahilinde iştiraklerini sağlamak gibi faaliyetleri mevcuttur. Almanya, Fransa ve Rusya için araştırmalar yapılmış, raporlar üyelere sunulmuştur. Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Suriye, Çin ve diğer ülkelerde muhtelif fuar çalışmaları yapılmıştır. Yurt dışı dergilerde yıllardır yayımlanmakta olan ilanların yanı sıra Türkiye’deki klima-soğutma sektörünü tanıtıcı haberler yayımlanması için de çalışmalar sürmektedir, çok olumlu haberler yayımlanmaktadır. Komisyon Mart 2009 yılından beri İngilizce ve Rusça olarak 'ISKID ACV&R Journal of Turkey' dergisini yayımlamaktadır. Ve yurt dışında dağıtmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda İSKİD, Türk soğutma-klima sektörü ve İSKİD üyelerini temsil etmiştir.. Bu çalışmaların daha etkili olması için üye firmaları tanıtıcı broşürler  hazırlanmış ve dağıtılmıştır.


-     İhracat için önemli bir belge olan Eurovent Sertifikasını edinmek isteyen üyelerimize de bilgi ve irtibat sağlamaktayız. Bugün Türkiye kuvvetli olduğu ürünlerde Eurovent sertifikası sahibi önde gelen ülkelerdendir.


-     İSKİD’in ilişkide olduğu yabancı dernekler arasında VDMA ve VDKF (Almanya), AHRI (ABD), FETA (İngiltere), KRAIA (Kore), CAR ve CRAA (ÇHC), AIACRA (Hindistan), ISHRAI (İran), Pakistan HVACR Society sayılabilir. Eurovent üye dernekleri ile ilişkiler mevcuttur. Uluslararası İlişkiler Komisyonumuz bu ilişkileri arttırmak ve düzenlemek üzere çalışmaktadır.


-     Türkiye soğutma-klima sektörünü geliştirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, sektörün kalifiye eleman açığını kapatmak, Avrupa Birliği ile uyumunu sağlamak, sektörün ihtiyacı olan bir test laboratuarını hizmete açmak amaçları ile Yıldız Teknik Üniversitesi, KOSGEB ve ISISO Yapı Kooperatifi işbirliğinde Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfının kuruluşu tamamlanmıştır. ISKAV eğitim, fonsiyon/test/kontrol ve belgelendirme konularında sektöre hizmet vermektedir.


-     İSKİD 2006 yılını ArGe yılı olarak ilan etmiştir. Sektör firmalarının cirolarının %3 ila 5’ini ArGe’ye ayırmaları için çalışılmaktadır. Bu başarıldığında Türkiye klima-soğutma sektörünün AB’nin üretim merkezi olması yolunda yeni ve büyük bir adım daha atılmış olacaktır. İSKİD bunun için Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu aracılığı ile çalışmaktadır.Komisyon, yüksek lisans tezlerinin firmalarda ArGe’ye yönelik ve uygulamalı olarak yapılması için 5 üniversite ile temasa geçmiştir. Ayrıca, sektörümüzle ilgili branş öğrencilerine burs sağlama, Öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik teknik gezi düzenleme İSKİD öğrenci bursları, okullara teknik malzeme yardımları, Ar-Ge çalıştayları ve Ar-Ge faaliyetlerine destek olması açısından Ar-Ge kitabı çalışmalarını yürütmektedir.


-     Sektörle ilgili diğer derneklerle ilişkiler ve ortak çalışmalar sağlanmıştır ve geliştirilmektedir. DOSİDER, ESSİAD, ISKAV, İSEDA, İZODER, MMO, MTMD, TTMD, ve SOSİAD bunlar arasındadır. Ayrıca İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD ve Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi olan İSKİD, bu sektörlerle ortak hareket ederek sinerjiden yararlanmaktadır. Makine ve İnşaat sektörlerinin 2023 yılı hedefleri dünyada önemli oyuncu haline gelmektir. Makine sektöründeki TURQUM kalite markası çalışmalarımız ,İSKİD üyesi firmaların bu sertifikayı almalarının sağlanmasıyla tamamlanmıştır.


-     Sektör içinde haksız rekabet, etik kurallara uymayan davranışlar ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara karşı önlemler alınmakta ve takip edilmektedir. İSKİD Onur Kurulu ve ISKAV Etik Değerler Komisyonu bu konuda çalışmıştır, ISKAV organizasyonunda Sektörel İş Etik İlkeleri hakkında bir mekanizma başlatılmıştır. Ayrıca 2005 yılında kurulan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Komisyonu tüketicinin yanıltılması ve/veya haksız rekabet ile ilgili başvuruları inceleyip soruşturmaktadır.


-     Bültenler, İSKİD web sitesi, İSKİD Twitter ve Facebook sayfaları  aracılığı ile geniş bir kesime İSKİD’in görüşleri ve üyelerinin haber ve bilgileri iletilmektedir. İSKİD’in temin ettiği bilgiler ise güncel e-posta listemiz kullanılarak tüm üyelerimize hızla aktarılmaktadır. Basına yönelik düzenlenen basın toplantıları ve basın bültenleri aracılığıyla sektör hakkında bilgiler sağlanmaktadır.


-     Başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi resmî kurumlar nezdinde sektör ile ilgili mevzuat çalışmaları yapılmış ve önemli faydalar elde edilmiştir. Gerektikçe bu çalışmalar devam etmektedir. CE ve alt yönetmelikleri, ozon tabakasını incelten maddeler, haksız rekabet, yeni standartlar ve değişiklikler, test ve ölçüm, ithalat düzenlemeleri konuları örnek olarak sayılabilir.


-     Tüm dünyada en önemli konu haline gelen Enerji Verimliliği konusunda çalışmak üzere Enerji Verimliliği Komisyonu kurulmuş2011 yılında adı ENVER Danışma Kurulu olarak değiştirilmiştir. Ticari başarı, ihracat, ülke ekonomisi ve çevrenin korunumu enerji verimliliğinden geçmektedir.


-     Türkiye AB müktesebatına uyuma başladığı yıllarda, 'AB Klima Mevzuatı' başlıklı bir rapor hazırlatılmış ve klima konusunda AB ve Türkiye’deki mevcut mevzuat ve uygulamalar karşılaştırılmıştır. Rapor, ilgili Devlet Kurumlarının ve Sektörün bilgisine sunulmuştur


-     Günümüzde temel ihtiyaç haline gelmiş olan klima kullanımının yaygınlaşması ve konu ile ilgili toplum bilincinin arttırılması amaçlı, toplantılar, geziler, basın duyuruları, el broşürleri ve benzeri faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca hastanelerde hijyenik klimaların nasıl olması, kullanılması ve bakımı hakkında özellikle sağlık personeline yönelik bir kitapçık hazırlama çalışmaları Aralık 2008 yılında tamamlanmıştır, kitabın dağıtımı ve tanıtımı 2009 yılında yapılmıştır. İkinci baskı hazırlıkları devam etmektedir.


-     Yapılan sosyal faaliyetlerle sektör içi kaynaşma sağlanmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Hatıra Ormanları dikim çalışmaları yapılmaktadır.


-     Sektörde yirmi yılını doldurmuş, sektöre ve İSKİD’e önemli hizmetleri olmuş şahsiyetlere iki yılda bir Onursal Üyelik plaketleri sunulmaktadır.


-     İSKİD’in yeni çalışmaları arasında sayabileceklerimiz konular: Dikimi gerçekleştirilen İSKİD Hatıra Ormanlarını çoğaltarak çevreye pozitif katkıda bulunmak; Ortak Satın Alma Organizasyonu OSO’ya dernek olarak üye olup, İSKİD üyelerini rekabetçi satın alma imkanları sunmak; yurt içi ve dışında tanınacak bir Türk Makine Sektörü kalite markası olma yolundaki TURQUM çalışmalarına destek vermek; ISKAV ve dernekler işbirliği ile yürütülen Sektörel İş Etiği İlkeleri’nin yeni usulleri ile yaygınlaşmasını sağlamak. Enerji verimliliğine verdiğimiz önemin devam etmesi  amacıyla yeni hedefimiz “3e” oluyor: Etik, Ekolojik, Ekonomik.


-     Ayrıntılarını komisyon faaliyetleri başlığı altında bulacağınız komisyonlar ile çeşitli konular üzerinde uzmanları tarafından çalışmalar yapılmaktadır. 2000’lerin ortalarından başlayarak İSKİD’in faaliyetlerinin  önemli kaynağı olan bu komisyonlar şunlardır: Ayna Komisyonlar, Basın-Yayın, Dış Satım, Enver Danışma Kurulu, Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir, Hava Dağıtım Ekipmanları, , Hijyenik Klima Eğitim Komisyonu, Hava Kanalı, İstatistik, Örgütlenme ve Sosyal Faaliyet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar, Tüzük, Uluslararası İlişkiler, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonları


 

KOMİSYON FAALİYETLERİ


İSKİD çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek amacıyla komisyonlar kurmaktadır. Komisyon faaliyetlerine katılmak isteyen İSKİD üyeleri  Dernek Müdürlüğüne katılım taleplerini bildirerek, Komisyon Başkanı onayıyla ilgili komisyonda görev alabilmektedirler. İSKİD bünyesinde 18 komisyon faaliyetlerini aktif biçimde sürdürmektedir.


Ayna Komisyonlar: Eurovent ile ilişkilerimizi geliştirmek ve çeşitli ürünler hakkındaki önemli mevzuat, istatistik ve sertifikasyon (Eurovent Sertifikasyon şirketi aracılığıyla) çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla Uluslararası ilişkiler komisyonunun alt komisyonu olarak kurulmuşlardır.


Basın Yayın Komisyonu: Sektörel gelişmeleri takip ederek, yeni gelişimleri üyelerimiz ve diğer sektör mensuplarıyla yayın organları aracılığıyla paylaşıp, sektörün büyümesine destek olmak amacıyla kurulmuştur.


Dış Satış Komisyonu:Türk klima ve soğutma sektörünün uluslararası pazarlarda etkinliğinin artması sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Enver Danışma Kurulu :Diğer derneklerle ve kamu kurum kuruluşlarıyla irtibata geçip Enerji Verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir Komisyonu:Gıda Güvenliği Derneği ile birlikte, Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir konulu bir kitap yayımlamıştır. Kitabın 2. Baskısı için çalışmalar devam etmektdir..


Hava Dağıtım Ekipmanları Komisyonu: Gelişen teknoloji ile daha çok havalandırma ihtiyacı duyan yeni binalarda, havanın mekanlara ulaştırılmasında önemli bir rol oynayan hava dağıtım ekipmanları üzerine üretim yapan firmaları İSKİD çatısı altında toplamak; ülkemizde de geçerli olan uluslararası standartları temel alarak, üretim kalitesini uluslararası standartlara taşımak ve bununla beraber haksız rekabeti önlemek üzere çalışmaktadır.


Hava Kanalı Komisyonu:Kalkınmış ülkelerde oluşturulan üretim standartları ile uygulama ve test yöntemlerini araştırmak, bilgi ve önerilerini paylaşarak üretim alanımızda ülke, sektör ve üye firmalar açısından tatmin edici bir seviyeye gelinmesini sağlamak amacı ile çalışmaktadır.


Hijyenik Klima Eğitim Komisyonu:İSKİD Hijyenik Klima Eğitim Komisyonu (HJK), 2005 yılında basında yer alan hastanede bebek ölümleri haberleri sonrasında, Derneğimiz İSKİD, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTMD’ nin 2005 yılında düzenlediği Sağlık Bakanlığı uzmanları, Üniversiteler, meslek odaları, uzman mühendisler ve derneğimizin katılımıyla gerçekleşen “Ameliyathane Klima Tasarımı, Uygulaması ve Testleri” çalıştayı sonucunda sosyal sorumluluk alınması gereği yapılan görev dağılımında, derneğimiz Hastanede Hijyen, temiz oda ve Klima Tesisat konusunda faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmek için Hijyenik Klima Eğitim Komisyonunu kurmuştur.


İstatistik Komisyonu: 1994 yılında İSKİD istatistiklerini geliştirme ve ihtiyaçlara uygun hale getirmek amacı ile kurulmuştur. Üyelerden toplanan istatistiksel verilerin derlenmesini, analizlerinin hazırlanmasını ve sektöre doğru veriler sunulmasını amaç edinmiştir.Merkezi iklimlendirme Sistemleri Komisyonu: 2010 yılında  İklimlendirme ile ilgili yaşam kalitesi yüksek ve bunu enerji verimli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sistemlerle gerçekleştirmiş bir toplum oluşmasına sektör olarak katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Örgütleme ve Sosyal Faaliyet Komisyonu:Türkiye genelinde derneğe üye olma kriterlerine uygun olan firmaları tespit etmek, üye olmayan kuruluşlar ile temas halinde bulunarak, dernek üye sayısının artırılması için çalışmalar yapmak ve derneğe nitelikli üye kazandırmak, İSKİD’in yurtiçi tanıtımına katkıda bulunmak ve ilgili komisyonlar ile ortak projeler üretmek,  üyelere yönelik teknik, ticari veya kültürel içerikli toplantılar düzenlemek, dernek üyelerinin sosyal faaliyetlerine katkıda bulunmak ve planlı aktiviteleri dernek üyelerine duyurmak, mali ve genel kurul organizasyonlarını düzenlemek, Komisyon konusu ile ilgili tanıtıcı materyalleri tasarlamak ve hazırlamak, belirlenen amaç doğrultusunda, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak ve geliştirmektir.


Piyasa Gözetimi ve Denetimi:Haksız rekabetin olmadığı, Yasalara saygılı üretim ve ticaretin oluştuğu piyasa şartlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Split ve Değişken Debili Klimalar Komisyonu:Türkiye’de bölge ülkelerde imalatçı, ithalatçı ve ihracatçıları ilgilendiren tüm ticari ve teknik gelişmeleri takip etmek, Konusunda hükümet, bakanlıklar ve diğer kurumlar aracılığı ile yürürlüğe girmesi planlanan yasa, yönetmelik ve hüküm niteliğindeki kararlar ile ilgili yürürlüğe girmeden önce çalışmalar yapmak, sektör, tüketici ve çevre lehine kararlar alarak çalışmaları yürütmek, öncelikle Avrupa ülkelerindeki ve AB giriş sürecindeki yeni enerji, çevre, gümrük vb. yönetmelikleri yakından takip ederek sektörel uyumun sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, takip etmek, gerek ulusal basın, gerekse sektörel basın aracılığı ile sektörün genelini ilgilendiren konularda yayınlanacak olan piyasa raporları, pazar durumları ve projeksiyonları gibi hususlarda görüş bildirmek, yayınlar hazırlamak, yayınlara yön vermek, Sektörün menfaatlerini zedeleyecek ya da pazarı daraltacak nitelikteki haksız ve asılsız haber, makale ve yayınlara İSKİD’in hukuki ve yazılı olarak müdahalesini sağlayarak sektörün zarar görmesini engellemek, Ülke ekonomisine katkıda bulunacak, sektör yararını da engellemeyecek özellikteki Çevre, Enerji Verimliği ve İnsan faktörlerini göz önünde bulunduracak verimlilik çalışmaları geliştirmek, ürünlerde düşük enerji tüketimine geçiş ile ilgili teşvik yöntemleri geliştirmek, Üniversite, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile sanayi işbirliğini geliştirici faaliyetler yürütmek, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını tespit ederek destekleyici faaliyet ve duyurularda bulunulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Tüzük Komisyonu:İSKİD Tüzüğünü 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun hale getirmek ve ihtiyaç görülen değişiklikler hakkında çalışmak amacıyla kurulmuştur.


Uluslararası İlişkiler Komisyonu:Eurovent EUV Sertifikasyon Şirketi ve diğer yurtdışı dernekler ile  ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla Ulusal ticari dernekler arası koordinasyonu sağlamak, diğer organizasyonlarla yakın ilişkileri devam ettirmek, Türk Klima Endüstrisini Uluslararası alanda temsil etmek amacıyla kurulmuştur.


Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu:İklimlendirme - Soğutma - Klima konularında faaliyet gösteren firmalar ile üniversiteler arasında ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir köprü oluşturmak,sektör firmaları ile üniversitelerin Mühendislik ve Teknik bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında işbirliği sağlamak, Sektörde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge konularının, lisans bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora tezleri şeklinde değerlendirilebilmesi için çeşitli üniversitelerle anlaşmalar yapmak, Öğrencilere firmalar tarafından staj imkanı, burs sağlamak ve çalışmalarının başarısına bağlı olarak kariyer olanağı sağlamak, nitelikli öğrencileri sektöre katmak, Okullara Destek Projesi çerçevesinde eğitimde kullanılmak üzere Teknik meslek liseleri ve Meslek Yüksek okullarına teknik malzeme yardımı yapmak, Sektörel kongrelere aktif katılım ve sektöre Test ve Araştırma Laboratuarı kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, AB Fonlarından yararlanılarak üniversitelerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen proje çalışmaları hazırlamak, Ar-Ge faaliyetlerine ışık tutması açısından Ar-Ge kılavuz çalışmaları yapmak,Ar-Ge Panelleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu: Merkezi İklimlendirme Sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmaların çevre duyarlılığı,enerji verimliliği ve insan sağlığı kriterlerini temel ilke kabul etmesini sağlamak sektör ve tüketiciler açısından iklimlendirme konusunda sağlıklı bir tanıtımı ve isbetli kullanımı desteklemek için kurulmuştur.

BİZİ TAKİP EDİN İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
İSKİD, Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sok. No.1 Elite Plaza B Blok Kat:2 D:6 Ümraniye 34775 İstanbul
Telefon(216) 469 44 96      Faks(216) 469 44 95      E-Posta: iskid@iskid.org.tr